Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie?

Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie?

Bardzo często każdy z nas domaga się szacunku od osób które znajdują się w naszym otoczeniu. Nie zawsze ten szacunek jest jednak zauważalny. Często spotykamy się z określeniem: „ nie szanuje siebie ani innych ludzi...”

Badania psychologiczne, pedagogiczne udowadniają, że umiejętność szanowania samego siebie, szanowania innych ludzi jest związane ściśle z samooceną każdego człowieka.

Wysoka samoocena ucznia związana jest z lepszymi wynikami w nauce i lepszym zachowaniem. Pozytywna samoocena składa się z harmonijnie skomponowanej koncepcji samego siebie.

Celem szkolenia dla kadry pedagogicznej jest:

  • przeprowadzenie diagnozy służącej określeniu samooceny uczniów
  • wprowadzenie w życie programu budowania pozytywnej samooceny
  • kształtowanie samooceny u swoich uczniów.

Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po zamówieniu szkolenia.