Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Katarzyna Kozłowska

Katarzyna Kozłowska

 

 

Katarzyna Kozłowska – nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego; wieloletni praktyk, innowator i pasjonat. Współautorka programów własnych opracowanych dla potrzeb macierzystej placówki, oraz materiałów przeznaczonych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego publikowanych w czasopismach pedagogicznych. Opiekun praktyk zawodowych słuchaczek Kolegium Nauczycielskiego. Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu – kierunek pedagogika, Wydział Nauk Społecznych. Współautorka przewodników metodycznych dla nauczycieli do pakietu ,,Zgaduję, rysuję, maluję” Wydawnictwa Olesiejuk. Autorka i ekspert w pracach nad projektem ,,Mamo, tato co wy na to? Innowacyjny program wychowania przedszkolnego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka Jakość Oświaty), którego założeniem jest wzrost poziomu wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości, ekonomii, ekologii, rozwoju społecznego i techniki wśród dzieci przedszkolnych. Nauczyciel indywidualny, terapeuta i pedagog w ramach projektu: ,,Z problemami do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012”. Autorka pakietów diagnostycznych dla dzieci 3- i 4- letnich opracowanych dla wydawnictwa PWN.

 

Kwalifikacje:

Katarzyna Kozłowska podstawowe przygotowanie do zawodu nauczyciela zdobyła w Studium Nauczycielskim w Końskich. Uzyskała dyplom magistra w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

 

Specjalizacja trenerska:

  • wprowadzanie w świat chemii i fizyki czyli doświadczenia i eksperymenty w przedszkolu;
  • obcowanie z naturą – renesans kącika przyrody i ogródka przedszkolnego;
  • ciało ludzkie bez tajemnic.