Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Katarzyna Ziomek

Katarzyna Ziomek

 

Katarzyna Ziomek – nauczyciel dyplomowany, staż pracy w zawodzie „z kredą przy tablicy” – 27 lat. Od 2000 roku doradca metodyczny  z zakresu muzyki, sztuki i bloku „przyroda” w szkole podstawowej.  Aktywna w zawodzie, prowadziła zajęcia z zakresu edukacji muzycznej i  zajęć muzyczno – ruchowych dla grup przedszkolnych oraz na poziomie kształcenia zintegrowanego;  muzyki na drugim i trzecim etapie kształcenia; zajęć artystycznych na trzecim etapie kształcenia. Prowadziła zajęcia z zakresu emisji głosu na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu. Tworzyła, organizowała i uczestniczyła w realizacji wielu projektów europejskich Socrates Comenius, Comenius i Arion..

 

Kwalifikacje:

Ukończyła Akademię Świętokrzyską na Wydziale Pedagogicznym o kierunku wychowanie muzyczne; kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania bloku „przyroda’ w szkole podstawowej, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą oraz kurs uprawniający do Koordynowania  Szkolnych Sieci Wspomagania i Współpracy.  Wpisana na listę ekspertów MEN w zakresie realizacji edukacji artystycznej w nowej podstawie programowej.