Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Magdalena Lipińska-Derlikowska

Doświadczony glottodydaktyk, metodyk, językoznawca, konsultant, tłumacz i coach; praktyk z wieloletnim dorobkiem w zakresie szkoleń językowych dla wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli); podczas pracy akademickiej trener przyszłych nauczycieli języka angielskiego w zakresie dydaktyki, metodyki oraz psychopedagogicznych podstaw nauczania języków obcych (ponad 60 wypromowanych licencjatów i magistrów); autorka publikacji poświęconych dydaktyce języków obcych (Języki Obce w Szkole, Przegląd Glottodydaktyczny) oraz tłumaczeń z dziedziny edukacji („Nauczanie w praktyce”, Ośrodek Rozwoju Edukacji); tłumacz konferencyjny (symultaniczny i konsekutywny); tłumacz przysięgły języka angielskiego;

Kwalifikacje:

  • doktor nauk humanistycznych (specjalizacja: językoznawstwo – glottodydaktyka) – Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
  • absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  • absolwentka Podyplomowego Studium Metodyki Nauczania Języków Obcych – Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
  • absolwentka Podyplomowego Studium Coachingu w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE
  • członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, a także Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Technicznych NOT
  • znajomość 5 języków obcych (szósty w trakcie nauki)

Specjalizacja:

  • coaching kompetencji językowych
  • szkolenia/konsulting w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych