Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Zobacz także

    BRAK

Rok Otwartej Szkoły !!!

Otwarta szkoła oznacza otwieranie młodych ludzi na kulturę, sztukę a przede wszystkim na swój własny region. Dzisiaj, powinniśmy czerpad wiedzę również z doświadczeo i działania wielu organizacji, które funkcjonują dla „dobrej sprawy” innych ludzi. Każdy z nas powinien otworzyd się na proces zmiany, na wiele nurtujących zagadnieo obecnych w naszym życiu i najbliższym otoczeniu. Powinniśmy umacniad więzi międzyludzkie i uczestniczyd a może i tworzyd własną kulturę. Otwarta szkoła to również poznanie kultury, sztuki, obyczajów innych ludzi. Żyjemy w globalnej wiosce, jesteśmy obywatelami świata. Poznajmy wiele kultur ale wejdźmy w to poznanie z ugruntowaną wiedzą na temat własnej, sięgając do najlepszych źródeł myśli pedagogicznej! 

Proponujemy Państwu cykl szkoleń z projektu:

Przyśpiewki, rymowanki, piosenki, wycinanki, czyli jak zachęcić współczesnego ucznia do czynnego udziału w kulturze małej i WIELKIEJ?”


W trakcie szkolenia: poprzez zabawy językowe, piosenki, taoce i prace plastyczne, nauczyciele „otworzą szkołę”, rozwiną swoje umiejętności wykorzystywania zasobów kultury regionalnej i narodowej do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.