Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

ZESPÓŁ

 

 

Magdalena Skórkowska - Właściciel firmy Edu - Tera, coach, certyfikowany trener w oświacie, wykładowca akademicki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, współautorka programu wychowania przedszkolnego „Esy - floresy - dziecięce sukcesy” do pakietu ,,Zgaduję, rysuję, maluję” Wydawnictwa Olesiejuk (...)

więcej...

Paulina Gularska - Misiak - certyfikowany trener w oświacie, pedagog specjalny, arteterapeuta w zakresie sztuk plastycznych, autorka i współautorka przewodników metodycznych dla nauczycieli do pakietu ,,Zgaduję, rysuję, maluję” Wydawnictwa Olesiejuk. Jej celem jest wzbogacenie działań Kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli o kreatywne i twórcze sposoby pracy z dzieckiem, pomoc w zdobywaniu praktycznych umiejętności arteterapeutycznych i plastycznych potrzebnych (...)

więcej...

 

Danuta Chrzanowska - nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem zatrudniona w przedszkolu.  Od 16 lat pełni funkcje doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej .Jest współautorką książek „Ten piękny tajemniczy świat – edukacja ekologiczna w przedszkolu” i „Radomskie innowacje w edukacji regionalnej”. Swoje pomysły i rozwiązania metodyczne publikuje w czasopismach dla nauczycieli (...)

więcej...

 

Katarzyna Kozłowska – nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego; wieloletni praktyk, innowator i pasjonat. Współautorka programów własnych opracowanych dla potrzeb macierzystej placówki, oraz materiałów przeznaczonych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego publikowanych w czasopismach pedagogicznych. Opiekun praktyk zawodowych słuchaczek Kolegium Nauczycielskiego. Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu – kierunek pedagogika, Wydział Nauk Społecznych (...)

więcej...

 

Katarzyna Ziomek – nauczyciel dyplomowany, staż pracy w zawodzie „z kredą przy tablicy” – 27 lat. Od 2000 roku doradca metodyczny z zakresu muzyki, sztuki i bloku „przyroda” w szkole podstawowej. Aktywna w zawodzie, prowadziła zajęcia z zakresu edukacji muzycznej i zajęć muzyczno – ruchowych dla grup przedszkolnych oraz na poziomie kształcenia zintegrowanego; muzyki na drugim i trzecim etapie kształcenia; zajęć artystycznych na trzecim etapie kształcenia. (...)

więcej...

Marta Mysiak – Trener biznesu, coach, trener umiejętności interpersonalnych, konsultant. Urodzona w 1977 roku, studiowała na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie rozwijała umiejętności trenerskie i coachingowe u polskich i z zagranicznych trenerów oraz mentorów. Uczy i wspiera w rozwoju przyszłych trenerów, coachów, negocjatorów i liderów (...)

więcej...

Magdalena Lipińska-Derlikowska – doświadczony glottodydaktyk, metodyk, językoznawca, konsultant, tłumacz i coach; praktyk z wieloletnim dorobkiem w zakresie szkoleń językowych dla wszystkich grup wiekowych (...)

więcej...

Elżbieta Kordos – Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pedagogicznym, były doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, wizytator ds. przedszkoli, obecnie dyrektor przedszkola. Terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog, ewaluator, edukator z kwalifikacjami MEN, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli , egzaminator OKE, entuzjasta i propagator programu „Klucz do uczenia się” z międzynarodowymi kwalifikacjami trenerskimi w tym zakresie. (...)

więcej...

Tomasz Żółtek – Psycholog, coach. Swoje wiedzę o drugim człowieku poszerzał i nabierał doświadczenia psychologicznego na stażach w Szpitalu Wolskim im Dr. Anny Gostyńskiej, Szpitalu Tworkowskim oraz w Przychodni Lekarskiej na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic. (...)

więcej...

Izabela Wrzesińska – Psycholog, socjoterapeuta, edukator. Pracuje na stanowisku psychologa-konsultanta w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydziale w Radomiu- prowadzi szkolenia ( warsztaty, konferencje, seminaria ) z zakresu wsparcia psychologicznego, wychowania , profilaktyki uzależnień. (...)

więcej...

Monika Wolińska – Nauczyciel akademicki, Coach. Pracuje jako kierownik studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku - prowadzi szkolenia ( warsztaty, konferencje, seminaria ) z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz socjoterapia w praktyce szkolnej i pozaszkolnej. (...)

więcej...

Tomasz Wysocki - Trener na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku prowadzący Trening Kompetencji Zawodowych w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Matematyki. Autor programu nagrodzonego odznaczeniem "szkoły liderów".Certyfikowany trener Innowacji. Instruktor zajęć z Robotyki (...)

więcej...