Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna:

  • Matematyka w barwach i dźwiękach zaklęta"- twórcze wprowadzanie ucznia w świat matematyki.

Cykl warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej propagujący szereg niekonwencjonalnych metod wprowadzających treści matematyczne. Nauczyciele zapoznają, się z elementami metody „Klucz do uczenia się” Galiny Doyla opartej na teorii Lwa Wygotskiego , Dziecięcą matematykę prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, wprowadzającej dziecko w świat matematyki sensorycznej, logicznego myślenia, działań wizualno- przestrzennych i twórczym konstruowaniu gier matematycznych z elementami grywalizacji. Naszym priorytetem jest wprowadzanie pojęć matematycznych poprzez praktyczne działanie na materiale przyrodniczym ..i nie tylko. Pokażemy jak wykorzystać karty do gry, zapałki, przedmioty codziennego użytku, ale także dostępne pomoce dydaktyczne, chustę animacyjną, kości do gry, domino, warcaby, szachy…. Wykorzystując tajniki neurodydaktyki i podstawy psychologii, wyjaśnimy co zrobić, aby dzieci mogły lepiej i sprawniej posiąść trudną wiedzę matematyczną.

  • Dzisiaj uczeń - jutro inżynier " - zabawy matematyczne dla intro- i ekstrawertyków.

Podczas szkolenia nauczyciele w praktyce przepracują ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania na materiale matematycznym prostym na przykładzie zabaw paluszkowych, zapałczanych, rytmicznych.

  • Baw się rytmem i melodią”- twórcze wprowadzenie cyferek w świat dziecka.

 Matematyka z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera – podczas ćwiczeń nauczyciele poznają efektywne, nietypowe metody wprowadzania ucznia w świat matematyki, korzystne z punktu widzenia rozwijania umiejętności liczenia, myślenia logicznego i wnioskowania.