Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Jak oswoić stres?

Jak oswoić stres?

 

Stres definiowany bywa jako zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu, na działanie bodźców, które zakłócają jego równowagę- mobilizują, albo doprowadzają do zaburzeń.

W dzisiejszych czasach stres stanowi nieodłączny element życia, w cywilizacji ciągłego pośpiechu i natłoku zadań, stanowi on niestety bodziec zaburzający prawidłowe funkcjonowanie każdego z nas.

Życie nauczyciela jest wręcz wypełnione stresorami a ogromna odpowiedzialność, która na nim spoczywa sprawia, że ta grupa zawodowa jest szczególnie narażona na niszczące działanie stresu, dlatego tak ważna w życiu każdego nauczyciela jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Celem szkolenia dla kadry pedagogicznej jest:

  • zrozumienie procesów, które zachodzą w ludzkim organizmie, pod
  • wpływem stresu
  • poznanie technik i sposobów radzenia sobie ze stresem
  • wypracowanie własnych reakcji i metod przeciwstawiania się
  • sytuacjom stresowym
  • techniki relaksacji

Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po zamówieniu szkolenia.