Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Jak realizować projekty edukacyjne?

Jak realizować projekty edukacyjne?

 

Bardzo często zostaje zlecony nam jakiś projekt. Najczęściej znamy termin ukończenia pracy projektowej oraz wiemy, że oprócz nas są w zespole inni pracownicy, którzy maja współpracować przy danym projekcie.

Prace projektowe są przedsięwzięciem bardzo ciekawym i inspirującym. Nic tak nie integruje zespołu jak wspólna praca. Ponadto prace projektowe danego zespołu są wzorem dla innych,. Na pewno pamiętamy ulgę i radość, kiedy prowadzony projekt został zakończony i wysoko oceniony.

Gwarancję sukcesu w zarządzaniu i prowadzeniu projektu daje zastosowanie odpowiednich narzędzi, określenie struktury projektu i modelu efektywnego współdziałania. Dzięki temu pozostałe elementy prac projektowych będą bardzo skrupulatnie określone. Te elementy to:

 • wyznaczanie celów
 • zarządzanie zasobami
 • administrowanie budżetem
 • komunikacja z innymi uczestnikami
 • analiza szans i ryzyka
 • sporządzanie harmonogramów
 • ocena końcowa, ewaluacja


Celem szkolenia dla kadry pedagogicznej jest przeprowadzenie poszczególnych faz całego projektu :

 • faza przygotowawcza – koncepcja, decyzje
 • planowanie szczegółowe – harmonogramy, analizy, koszty
 • ludzie projektu
 • prowadzenie zebrań projektowych i nadzór nad projektem
 • zakończenie i ocena projektu


Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po zamówieniu szkolenia.