Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

STOP agresji. Przeciwdziałanie przemocy w szkole

STOP agresji. Przeciwdziałanie przemocy w szkole.

 

W związku z tak trudnym problemem, od wielu, wielu lat prowadzone są obszerne działania profilaktyczne. Wydawałoby się, że wszystko zostało już powiedziane, zastosowane, opisane.

Agresja jest nieodłącznym elementem życia. Skutki zachowań agresywnych są niejednokrotnie zatrważające, tak samo jak narkotyki, niebezpieczne subkultury, brak wszelkich wartości. Przemoc w szkole to problem całej społeczności szkolnej.

Celem szkolenia dla nauczycieli jest zapoznanie z kolejna propozycją zwalczania przemocy w szkole poprzez:

  • prowadzenie polityki przeciw przemocy w szkole
  • zapoznanie ze strategiami zwalczania przemocy w szkole
  • zapobieganiem przemocy
  • pracą z rodzicami, uczniami

Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po zamówieniu szkolenia.