Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Zobacz także

    BRAK

SZKOŁA OTWARTA NA ZMIANY

Każda zmiana powoduje pewnego rodzaju niepokój… na początku nie bardzo wiemy czy po wprowadzeniu zmian będzie lepiej czy gorzej. Zmiana to zawsze wyjście z tzw.” strefy bezpiecznego komfortu” tyle tylko, że ten komfort może być tylko pozornym bezpieczeństwem.

Aby wiedzieć, co należy zmienić aby było lepiej i skuteczniej należy najpierw przyjrzeć się temu co działa a co „szwankuje” w placówce. Co wspiera? A co ogranicza? Kto lub co sprawia największe trudności a kto i jak osiąga sukces. Jak wygląda proces komunikacji w społeczności szkolnej? Jak organizować proces pomocy psychologiczno - pedagogicznej w sposób będący rzeczywistą edukacją włączającą? Jaka rolę odgrywa tutoring, mentoring oraz coaching w edukacji

Poniższa tematyka szkoleniowa służy temu, aby przede wszystkim odpowiedzieć sobie na powyższe pytania, zmierzyć się z nieuchronnym procesem zmiany i dobrze przygotować się do działania i tworzenia nowej jakości edukacji.

1. Kompleksowe wspieranie rozwoju szkół. Jak połączyć własny rozwój zawodowy z rozwojem szkoły.

- Diagnoza potrzeb szkoły.

- Co zrobić gdy trzeba się zmieniać? Coachingowe metody wprowadzenia zmian w szkole i placówce.

- Zmiany - nieuchronne procesy w oświacie.

- Szkolny organizator rozwoju edukacji - tutorem zmian w placówce.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Praktyczne rozwiązania.

- Interpretacja orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

- Diagnoza potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jak diagnozować potrzeby uczniów na poziomie szkół i placówek.

- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

- Rodzice - współorganizatorami pomocy dla swoich dzieci.

- Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów. Czym jest i jak je prowadzić.

3. Nieprawidłowości artykulacji i zaburzenia procesu komunikacji u dzieci i młodzieży.

- Profilaktyka nieprawidłowości w artykulacji u dzieci.

- Zaburzenia komunikacji u dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Wady mowy i wymowy a efekty edukacyjne dzieci i młodzieży.

- Emisja głosu - narzędzie pracy nauczyciela.

4. Trudna klasa? Jak organizować pracę wychowawczą.

- Przyczyny trudnych zachowań uczniów.

- Trudny uczeń, rodzic, nauczyciel?

- Metody diagnozy wychowawczej klasy/grupy.

- Metody pracy z klasami sprawiającymi trudności wychowawcze.