Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Zobacz także

Szkolenia - wychowanie przedszkolne

Szkolenia – wychowanie przedszkolne

 

 • Trudna sztuka nauki czytania i pisania” – rozwijanie sprawności motorycznej oraz wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

Podczas szkolenia nauczyciele wskażą, jakie zaburzenia mowy dziecka mogą wpływać negatywnie na proces wprowadzania liter. Wykorzystując doświadczenia własne i innych uczestników szkolenia wypracują swego rodzaju receptę, zbiór praktycznych pomysłów jak pomóc dziecku z zaburzeniami mowy prawidłowo czytać i pisać. Ważnym elementem szkolenia jest zestaw ćwiczeń artykulacyjnych.

 • Dziś przedszkolak- jutro inżynier" - zabawy matematyczne dla intro- i ekstrawertyków.

Podczas szkolenia nauczyciele w praktyce przepracują ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania na materiale matematycznym prostym na przykładzie zabaw paluszkowych, zapałczanych, rytmicznych.

 • Wykorzystywanie ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego w przedszkolu.

Podczas szkolenia nauczyciele przepracują wybrane elementy z kinezjologii edukacyjnej Denissona w połączeniu z relaksacją i terapią muzyką. Możliwe do wykorzystania na zajęciach wychowania fizycznego albo na wszelkiego rodzaju zajęciach ruchowych dla przedszkolaków i edukacji wczesnoszkolnej.

 • Efektywna współpraca Mozarta z Denissonem”- propozycje ćwiczeń i zabaw z zakresu kinezjologii edukacyjnej i muzykoterapii.

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z wybranymi fragmentami muzycznymi, które sprzyjają rozwojowi mózgu dziecka, jego myślenia, i połączą to z ćwiczeniami ruchowymi z zakresu kinezjologii edukacyjnej Denissona.

 • Rzeczy zwykłe i niezwykłe” – techniki rozwoju artystycznego dla nauczycieli.

Podczas szkolenia nauczyciele wykonają elementy z zakresu decoupage’u i papier machè na prostych elementach, łatwych do powtórzenia w pracy z dziećmi w starszych grupach przedszkolnych oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Dołączone do tego zostaną fragmenty muzyczne sprzyjające rozwojowi mózgu (a konkretnie fragmenty utworów Mozarta).

 • Nietypowe techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym”.

Podczas szkolenia nauczyciele przepracują możliwość wykorzystania masy papierowej, masy solnej, techniki origami płaskiego, kółeczkowego i przestrzennego do zastosowania na zajęciach artystycznych z dziećmi na etapie przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

 • Wybrane metody arteterapeutyczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”.

Do wybranych metod arteterapeutycznych w pracy z dzieckiem przedszkolnym, przećwiczonych przez nauczycieli podczas szkolenia, zaliczymy: origami płaskie i przestrzenne, wypełnianie mandali różnego rodzaju treścią, farbką, kaszą, elementami stałymi, ćwiczenia z motoryki wielkiej, malowanie oburącz na dużych arkuszach papieru.

 • Kreatywny świat przedszkolaka”- rozwijanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym.

Podczas szkolenia nauczyciele przepracują ćwiczenia muzyczno-ruchowe w połączeniu z technikami plastycznymi, które można (jedne i drugie) wykorzystać indywidualnie albo w połączeniu w pracy z dziećmi przedszkolnymi i na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

 • Doświadczam, eksperymentuję, wiem” – zgłębianie tajemnic natury.

Doświadczenia i eksperymenty kojarzą nam się z lekcjami chemii i fizyki. Brrr… mało kto przepadał za tymi przedmiotami uważając je za nudne. A dlaczego? - ponieważ nikt nie lubi tego, co jest dla niego niezrozumiałe. Należy wobec tego zastanowić się, Co jest tego przyczyną? Odpowiedź jest prozaicznie prosta: przyswajaliśmy wiedzę ,,książkową” nie mając zbytnich szans na poznanie empiryczne. Innymi słowy - do wniosków nie doszliśmy sami drogą eksperymentowania, doświadczania i dedukcji.

 • Ciekawi świata…” - dziecko bada i odkrywa.

„Porozmawiajmy o doświadczeniach” – nauczyciele podczas szkolenia zyskają wiedzę na temat jakie proste doświadczenia mogą przeprowadzać w warunkach szkolnych czy przedszkolnych, które można wykorzystać jako element organoleptycznego poznawania świata przez dzieci.

Warsztaty

 • „Jak to działa?” - tajemnice ludzkiego ciała dla najmłodszych.

 • Umiejętności interpersonalne nauczyciela: prezentacja, komunikacja; sytuacje trudne w przedszkolu w myśl współpracy z rodzicami

Podczas szkolenia nauczyciele, przy pomocy symulacji i odgrywania ról, wypracują metodę efektywnej komunikacji między sobą, z dyrekcją, a także z rodzicami. Całe ćwiczenie wymaga aktywności i zaangażowania, tylko niewielką jego część stanowi wiedza teoretyczna.

 • Rzeczy ważne i ważniejsze – świat wartości światem dziecka”.

 • Jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś… czyli rzecz o dużym stresie małych ludzi”.

 • Nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem… lecz są emocje, mocne strony talenty i potencjały…”.

 • Wszystka da się wyśpiewać, czyli sposoby wykorzystywania inteligencji muzycznej w procesie uczenia się".

Na podstawie piosenek, krótkich tekstów rymowanych z wykorzystaniem muzyki oraz zabaw muzyczno-ruchowych nauczyciele zdobędą umiejętności wprowadzania nowych informacji przy pomocy melodii i rytmu. Na podstawie badania predyspozycji półkul mózgowych, układanki osobowościowej oraz kwestionariusza Howarda Gardnera nauczyciele przepracują metodę dotarcia do najmocniejszych stron dziecka i eliminowania jego słabości w procesie nauki i wychowania.