Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Umiejętności osobiste- jak je rozwinąć i wykorzystać w pracy z uczniem i rodzicem?

Umiejętności osobiste - jak je rozwinąć i wykorzystać w pracy z uczniem i rodzicem?

 

Tajemnica sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym zależy w bardzo dużej mierze od umiejętności osobistych.

Ciągłe doskonalenie, kształtowanie nowych umiejętności oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce jest warunkiem satysfakcji z podejmowanych działań i realizacji samego siebie.

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim stajemy „oko w oko” z:

  • empatią,
  • wzajemnym szacunkiem,
  • siłą przebicia,
  • umiejętnościami integracji,
  • radzeniem sobie z konfliktami,
  • przyjmowaniem i wyrażaniem krytyki.
  • Pewne sprawności są niezbędne w codziennych kontaktach z drugim człowiekiem: umiejętność pracy zespołowej, siła przekonywania oraz sprawność negocjacyjna to podstawa dobrej komunikacji i wzajemnego zrozumienia.

 

Szkoła to miejsce, gdzie umiejętności osobiste bezpośrednio wpływają na trzon kształtujących się charakterów młodych ludzi – a przecież przytaczając słowa A. Einsteina – uczeń opuszcza szkołę nie jako specjalista lecz harmonijna osobowość.

 

Celem szkolenia dla kadry pedagogicznej jest:

rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności osobistych w pracy z uczniem i rodzicem
indywidualny program treningowy służący doskonaleniu umiejętności „ miękkich”
opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych kształtujących daną umiejętność osobistą do wykorzystania na lekcjach wychowawczych.
program szkolenia oraz materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po zamówieniu szkolenia.