Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

W trosce o dobry start

W TROSCE O DOBRY START

 

Trudna sztuka nauki pisania - rozwijanie sprawności psychomotorycznej.

Stwarzanie sytuacji do samodzielnego rozwijania problemów - przygotowanie dzieci 5-cio letnich do podjęcia obowiązku ucznia.

Zanim zacznę czytać - innowacyjne metody przygotowania do nauki czytania.

Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss w pracy z dziećmi.

Muzyka, plastyka, ruch w pracy z dziećmi – zabawy na każdą porę roku.

 Zabawy i gry matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym.

Proste zabawy i tańce integracyjne dla grupy.

„Paluszki bawią się i pracują” - zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność manualną dzieci

Przeżyj z dzieckiem edukacyjną przygodę - innowacyjne metody edukacji dziecka w obszarze jego najbliższego rozwoju .

Zabawy i ćwiczenia rozwijające twórczą aktywność słowną i plastyczną dzieci.