Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

W zgodzie z przyrodą

W ZGODZIE Z PRZYRODĄ

 

Doświadczam, esperymentuję, wiem - zgłębianie tajemnicy natury.

Wychowanie w zgodzie z przyrodą w dobie narastającej antropopresji.

Ciało człowieka - niezwykła "maszyna": zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy.